Sjögren, Ellen
1916-1984

  Född 1916-05-11 i Vörå. Död 1984-03-10 i Saltsjö-Boo.

 Ellen  Sjögren 1916-1984

Ellen Sjögren. Född 1916-05-11 i Vörå. Död 1984-03-10 i Saltsjö-Boo. f Herman Edvin Johansson Sjögren. Född 1892-11-25 i Mustasaari. Död 1941-03-16 i i Smeds Rno 5 i Bergby, Vörå. Slaktare.    
 
   
 
m Ida Eriksdotter Bergman. Född 1892-03-07. Död 1956-01-26 i Bergby, Vörå. mf Erik Eriksson Bergman f.Kuckus. Född 1860-12-20. Död 1902-09-21. Torpare.  
 
mm Maria Lovisa Nyman. Född 1856-09-03. Död 1924-05-11.  
 

Biografi:
Kjötars hemman Rno 3 i Bergby, Vörå I Vörå sockens historia nämnes "Kjötar" i Bergby första gången då Per Andersson var nämndeman åren 1553-69 från Bergby, dock med ett litet frågetecken. Hemmanet har med stor säkerhet funnits och brukats redan före detta år. När man ser på landskapet och dess höjdläge, där tomten ligger ca + 15 m över havsytan idag, är det fullt möjligt att en bosättning funnits på Kjötarbacken i många hundra år.

Från gamla jordeböcker och mantalslängder kan man följa brukarna på Kjötars hemman med ganska stor säkerhet, redan på 1600-talet. Man kan dock antaga att de största omvälvningarna inträffade vid tiden för stora ofreden i början av 1700-talet.

De olyckliga ofärdsåren förde med sig tilltrassliga släktförhållanden på otaliga hemman i Vörå. Så också på Kjötars hemman, trots de dramatiska händelserna som inträffade i byn vid tiden av Napo slaget år 1714 och därefter när kosackerna härjade, dödade och brände i Vörå trakten.

Allt kan inte utan tillräckliga forskningar beskrivas när inga tydliga dokument finns, endast en del handlingar som upprättades efter freden. Av dem framgår att ägaren och husbonden på Kjötars, Mickel Isaksson stupade i Storkyro, Napo den 19:e februari 1714.

Efter detta var Mickels svåger Anders Andersson Kylkis brukare av hemmanet under de återstående ofärdsåren 1715-1721. Anders verkade också som sjutsrätter när han var tillgänglig för myndigheterna då han inte, troligen med ålderns rätt, var inkallad till krigstjänst. Efter freden 1721 övertog sonen Mårten Mickelsson hemgården på Kjötars. Om detta vittnar ett tingsprotokoll från hösttinget i Vörå år 1722.

När man följer upp husbönderna på Kjötars från gamla mantalslängder och jordeböcker, kan möjligen felläsningar och feltolkningar inträffa, ty i dessa längder förekommer endast dop- och fadersnamn. Först i slutet på 1600-talet kan hemmanets namn nämnas.

En uppföljning av husbönderna på Kjötars kan vara som i det följande, dock med en viss reservation om någon vidlyftigare dokumentation görs kring Kjötars historia. Då bör nedanstående anteckningar ytterligare granskas, åtminstone för tiden intill år 1688.

" År 1600 Anders
" År 1635 Per Andersson
" År 1654 Hender Persson
" År 1675 Jakob Hendersson
" År Per Hendersson
" År 1688 Jakob Henderrson, hustru Brita och sonen Mickel
" År 1695 Isak Hendersson
" År 1704 Mickel Isaksson
" År svåger Anders
" År 1712 Mickel Isaksson
" År 1719 Svåger Anders Andersson Kylkis
" År 1722 Mårten Mickelsson Kjötar
" År 1725 Matts
" År 1730 Matts Mårtensson Kjötar

Freden slöts år 1721 efter det ödesdigra kriget, då kunde det omfattande återuppbyggnadsarbetet påbörjas efter all den förstörelse som drabbade Vöråbygden under ofärdsåren. Att Kjötars hemman återgick till samma släkt som före kriget, kan man antaga därför att det inte blev "kronohemman" som när inga anhöriga infann sig till de hemman som låg öde i byarna.

"Mårten Mickelsson från bergby begärer frihet på 1 mantal Kjötars där fienden uppbränt 18 hus i gården. De kvarvarande äro förfallna i gården, de behöver förbättras. 4 tunnland, 15 capland åker är i ofullkomligt bruk och det övriga i linda med förfallna diken och gärdesgårdar. Under byn finns knappt skog och muhlbete, intet fiskevatten. Bonden äger vattenkvarn 1 oxe, 2 kor, 2 kalvar, 2 får, samt behöver han 3 års frihet."

I sådant skick var alltså Kjötars hemman när Mårten påbörjade hemgårdens återuppbyggnad i början av 1700-talet enligt detta tingsprotokoll från år 1722. Enligt de tillgängliga källorna framgår att Mickel Isaksson var bonde på Kjötars före år 1714 när han stupade i strid med fienden på Napo slagfält. Hans syster och hennes man bodde då på gården till krigets slut. Då övertig Mickels son Mårten och änkan Helga, den men det tycks som om Mårten avled ogift 29-årig och således barnlös.

Efter Mårten övertog med all tydlighet hans syster Brita som var gift med Matts Mårtensson. Varifrån Matts kom, har inte med säkerhet kunnat utredas, när födelselängden inte ger belägg om detta. Om Matts är från byn, så är han från Jussil, men anteckningarna går inte ihop med de tillgängliga längderna. Inte heller Britas födelseår tycks vara fullt korrekt, men detta förekommer vid denna tid i de gamla handlingarna.

Man kan notera att förhållandena vid sekelskiftet 1700 är svåra att med säkerhet så här i efterhand tyda. Den manliga befolkningen försvann i obekanta öden under ofärdsåren när ryssarna dödade och tillfångatog de arbetsföra männen och förde dem till uppbyggnadsarbeten i Petersburg där de dogo utan att någon vidare anmälan gjordes. I det följande antecknas ägarna - brukarna på Kjötars, såsom det från handlingarna framgått. Med beaktande att felläsningar kan inträffa, som i efterhand rättas till, när de senare framkommer.

" Isak Henderrson
" Hs Brita Mattsdotter
" Barn: Mickel f. 1660 d. 19.02.1714 vid Napo i Storkyro , Maria f. 1663 d. 17.02.1740
" Husbonde Mickel Isaksson Kjötar f 1660? Stupade vid Napo 19.02.1714
" Hf Helga Hindersdotter f. 1663 d. 30.03.1727
" Barn: Brita f. 15.09.1692 d. (möjligen som barn), Mårten f. 1696 d. 31.01.1725, Brita f. 1706 d. 05.04.1788

Det är fullt möjligt att Brita f. 1692 dog som barn och den Brita som gifte sig med matts föddes under denna tid som ingen födelselängd finns bevarad i Vörå. Detta skulle bättre gå ihop med Britas dödsdatum 1788, enligt dödsboken 79 år gammal. Detta troligen är fel, ty hon födde första barnet 1725, alltså då endast 16 år gammal.

Matts är ed all tydlighet måg på Kjötars, enligt kommunionboken född 1702, men enligt dödsboken 1699. I födelselängden från detta år finns ingen annan Matts född i Vörå än Matts Mårtensson f. 17.01.1699 i Karvsor, far: Mårten Josefsson, Mor: Karin Johansdotter. Detta kan ytterligare utredas av sentida intresserade.

Efter Mickels död verkade hans svåger Anders f. Kylkis som brukare av hemmanet till år 1722 då Mårten tog vid.

" Sjutsrättaren Anders Andersson Kylklis f. 30.11.1665 d.13.02.1753
" Hs Maria Isaksdotter f.1673 d.17.02.1740
" Barn: Lisa f.01.03.1702 d.01.10.1776 gift med Matts Jakobsson Kastus
Härifrån kan nu följas upp Kjötars ägare - brukare framöver med säkerhet från den första kommunionboken år 1750 i Vörå församling, då Mårtens syster och svåger tog över.
- Husbonden Matts Mårtensson f. ? 04.03.1702 d. 21.03.1772
- Hustru Brita Mickelsdotter f.Kjötar 18.09.1699 d. 05.04.1788
- Barn. Mårten f. 24.07.1724 d. Som barn 16.05.1725
- A.1 Lisa f. 02.09.1725 d.02.05.1803, gift med Henrik Henriksson Knuts
- B.2 Brita f.06.01.1726, gift med Johan Stephansson Gammal
- Anna f. 06.0101728 d. Som barn 08.07.1728
- Maria f. 06.01.1728 d. Som barn 13.01.1728
- Maria f.13.04.1729 d.25.12.1768 i hetsig feber, ogift
- Anna f.21.04.1730 d. 02.09.1739
- Mickel f.09.12.1732
- C.3 Matts f. 14.04.1736 d.22.07.1831, gift med Margareta Andersdoter Grims

Ättlingar efter ovanstående familj kommer i det följande att inneslutas i denna släktkrönika, med beaktande av att någon som försvunnit på ett eller annat sätt blir utanför, åtminstone tills vidare. Kanske i framtiden kan ytterligare forskningar och kompletteringar göras kring detta "släktträd". Men som i det föregående noterats, kan även här felläsningar och feltolkningar förekomma, trots ett allvarligt försök att göra en så fullständig släktkrönika som med dessa uppgifter är möjlig.

Tabell B:2.1
Matts och Brita på Kjötar, dotter Brita gifte sig med Johan på Gammal i Mäkipää. Nedan:
- Husbonde Johan Stephansson Gammal f.02.06.1724
- Hustru Brita Mattsdotter f. Kjötar 06.1.1726 Paret vigdes 18.01.1747
- Barn: 9 barn.
3. Maria f. 19.03.1753 d. 09.05.1815 gift med Jakob Johansson Forsgren

Tabell B: 2.1.3
- Husbonde måg soldatson Jakob Johansson Forsgren f. 18.10.1743 d.01.05.1832
- Hustru Maria Johansdotter f. Gammal 19.03.1753 d.09.05.1815 Paret vigdes 12.11.1769
- Barn: 6 barn
- 1. Johan f. 06.11.1774 d.04.09.1810 gift med Maria Andersdotter Hirsal

Tabell B:2.1.3.1
- husboden Johan Jakobsson Forsgren - Gammal f.06.11.1774 d.04.09.1810
- Hustru Maria Andersdotter f. Hirsal 31.10.1884 d.20.05.1844 Paret vigdes 18.05.1796
- Barn: 4 barn
- 1. Maria Elisabet f.11.04.1804 d.11.09.1852 gift med Erik Eriksson Slögs

Tabell B:2.1.3.1.1
- Torpare Erik Eriksson Nyman f. Slögs 15.10.1809 d.21.09.1854
- Hustru Maria Elisabet Johansdotter f. Gammal 11.04.1804 d.11.09.1852 Paret vigdes 18.10.1829
- Barn: 8 barn
- 3. Johan Erik f.16.07.1833 d.29.11.1893 gift med Anna Lisa Mårtensdotter Bengs (f. Bergssten-Kneck) paret vigdes 17.08.1856
- barn: 10 barn
- 2. Maria Lovisa f.03.09.1856 d.11.05.1924 gift med
- Erik Eriksson Bergman f. Kuckus 20.12.1860 d.21.09.1902 paret vigdes 02.05.1884
- Barn: 9 barn
- 3. Ida f.07.03.1892 d.26.01.1956 gift med Herman-Edvin Johansson Sjögren

Tabell b:2.3.1.1.3.2.3
Erik och Maria-L. På Sippus Rno 5 i Koskeby, dotter Ida gifte sig med Herman-E. Från Mustasaari. Paret bodde på Kamis i Koskeby Rno 8, men flyttade till Smeds Rno 5 i Bergby ca 1920 nedan:
- slaktare Herman Edvin Johansson Sjögren f.25.11.1892 d.16.03.1941
- hustru Ida Eriksdotter f. Bergman (Kuckus) 07.03.1892 d.26.01.1956 paret vigdes 14.12.1913
- barn
- 1. Edvin Herman f.13.03.1913 d.11.03.1981
- 2. Ellen f.24.09.1916 gift med John Uno Åsvik
- Johannes Erik f.11.09.1918 d.12.08.1940 ogift
- Herman f.16.10.1920 d. Som barn 23.10.1920
- 3. Ida f.24.12.1923 till Vasa 29.12.1941
- Maria f.29.09.1928 d. Som barn 05.10.1928
Ellen Hermansdotter Sjögren f.24.09.1915 vigdes 25.04.1942 med John Uno Åsvik från Vasa finska församling.
Ellen flyttade till finska församlingen 27.04.1942
Som ogift födde Ellen en dotter Maria Virginia f.?.10.1938 i Vörå
Far: antecknad som Hilding Henriksson från Kimito.
Ytterligare uppgifter saknas.
Ida flyttade till Vasa, men flyttade senare till Sverige?
Hermans Sjögrens bror Karl gift och bodde i Rejpelt. De hade också en dotter Ellen som är gift med Karl-Gustav Svens i Vörå, men bor nu i Västerås, Sverige. Alltså denna Ellen är kusin till Ellen Hermansdotter. Mera uppföljningar kan göras i andra församlingar, men det är något tidsödande. Runar Hagberg.

  Utom äktenskap
   ?.
    Maire Sjögren. Född 1938 i Vasa.
  Gift
   Johan Uno Åsvik. Född 1913-05-11 i Vaasa. Död 1995-06-10 i Saltsjö-Boo.
    Simo Åsvik. Ingenjör. Född 1942-08-27 i Vasa.
    Beatrice Åsvik. Född 1946-08-01 i Vasa.
    Sune Håkan Åsvik. Servicechef. Född 1950-02-24 i Vasa.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Om du har frågor eller önskemål maila till fredrik@asvik.se

Framställd 2006-11-02 19:41:34 av DISGEN version 8.0d